6

Rastlantısallık Korkusu

Uğur Tanyeli

48

Yüzyıllık Betonarme Kabuk Strüktürler:

Lennusadam Hangar Yapısı Örneği

Oğuz Cem Çelik

54

TEMA: Mimarlık ve Pişmanlık:

Hatasız Mimar Olur mu?


Söyleşiler: Hüseyin Bütüner, Hasan Çalışlar, Abdurrahman Çekim, Boran Ekinci, Enis Öncüoğlu, Nevzat Sayın, Cem Sorguç, Dürrin Süer, Doğan Tekeli, Semra Uygur, Kerem Yazgan


Sevince Bayrak ile Hata Üzerine:

“Hayalde Hata Olur mu?”

Melis Cankara

82

Mario Cucinella Architects

Ortaçağ Konutundan Geleceğin Ev Prototipine

Teknoloji ve Doğa Odağında Tasarım

93

İstanbul Boğazı’nda Dalyanların Yeniden Hayali:

Geçmiş-Gelecek Poetikası

Zehra Tonbul, Sarper Takkeci, İmge Yılmaz

96

Mimariyi Fotoğraftan Resmedenler:

19. Yüzyıl Türk Foto-Yorumcu

Ressamların Resim Etkinliği

Şule Eroğlu