6

Eski Bir Japon Okul

Kitabının Düşündürttükleri

Uğur Tanyeli

44

Üç Gerilim Hattında Bir Cambaz:

Çanakkale Gazi Evi ve

Rehabilitasyon Merkezi

Ali Derya Dostoğlu

50

Hooba Design Group:

Hooman Balazadeh’in

“Yükselen” Ofis Yapıları

62

TEMA: Şehir Kimin, Deniz Kimin?:

Yeni İstanbul, Yeni İstanbulluluk


Mülk-Güç-Kin Rejimleri

ve İstanbul ve Ayasofya ve Kanal

Esra Akcan


İstanbul[lu] Tahayyülü: #Istanbul

Ceylan Gezer Çatalbaş, İpek Akpınar


Kentsel Kamusal Alanın

Dönüşmesi, Kentin Çözülmesi:

Galataport Projesi ve Ötesi

Cihan Uzunçarşılı Baysal


Yeni İstanbul’un “Yeni”liğini

Sorgulamak:

Arnavutköy İlçesi Örneği

Jean-François Pérouse

81

Piyalepaşa İstanbul

Biyofilik Dış Mekan Yaşam Alanı

84

Majoral Tissino Architects:

Girona’da İki İç Mekan Yenilemesi

90

Birlikte Yaşamayı Anlamak

Yelta Köm

96

Serge Schoemaker Architects:

Konuttan Kaleye Ölçekler

Arasında İki Durak Noktası