6

Mimarlıkta Uluslarötesi ve Yurtsuz Olmak:

Her İkisinden de Korkan Bir Toplumda Melezliğe Övgü

Uğur Tanyeli

36

Betonun Geridönüşümü Bağlamında

Bir Alternatif Olarak “Yeşil Beton”

Tomris Akın

40

ANMA: Doğan Kuban

(1926-2021)

Bir Çınar Devrildi


Fevkalade Şahsi Bir Doğan Kuban Portresi

Uğur Tanyeli


Türk Sanat Tarihinde Eleştirel ve Düşünsel Boyut

Jale Nejdet Erzen


Doğan Kuban’ı Nasıl Bilirdiniz?

Zeynep Kuban


Kuban Hocam’ın Anısına

Cafer Bozkurt

50

TEMA: Dayanışma Ekonomileri ve Kooperatif Yaşam

Konuk Editör: Emrah Altınok


Kooperatif Konut Değil Kooperatif Yaşam

Emrah Altınok


Kentsel Dayanışma Pratikleri ve Ortak Mekanın İnşası

Aslıhan Aykaç


Büyük Konut / Küçük Ev:

21. Yüzyılda İnsanlık Halleri Üzerine Düşünceler

Evren Aysev


Ezber Bozan Konut Pratikleri

Cem İlhan


Krizin Failleri, Karşı Argümanlar

ve “Biz Ne Yapabiliriz” Üzerine

(Ulus Atayurt ile Söyleşi)

Emrah Altınok

92

Rasyonel Cephenin İrrasyonel Maddeselliği:

Akbank Genel Müdürlük Binası

Hande Tombaz

100

Wallmakers:

İki Ev

Kerala, Hindistan

108

Servet-i Fünûn Dergisinde

“Yüksek Yapı” Tartışmaları

Büşra Uğurluay