6

Yine Mimarlıkta Anlam:

Bugün Anlamları

Mimarlar mı Üretir?

Yoksa Sansasyon mu

Yaratırlar?

Uğur Tanyeli

38

DFAB HOUSE:

Geçmişin Dijital Yorumu ile

Geleceğe Bakış

Z. Canan Girgin

44

TEMA: Teknoestetik:

Teknolojiyi Estetize Etmek

Teknoestetik: Teknoloji

Hayranlığından Teknoloji

Korkusuna

Uğur Tanyeli


Mahmud Sadık ile Fenni

Sohbetler: Makineler, Elektrik

ve Yüzyıla Verilecek İsim

Gürbey Hiz


Mimarlıkta Havacılık

İmgeleminin Teknoestetik

Dışavurumları

M. Haluk Zelef


Türk Mimarlığında Alüminyum

ve Teknoestetik Söylemi

Üzerine Düşünceler

Funda Uz


Estetik, Yeniden

Eren Çıracı

84

“Çift Zeminli Ticari Alanlar”

Bağlamında Bağdat Caddesi’ndeki

Dönüşüme Bakmak

Hale Sinirlioğlu, Aslı Paköz

88

Arşiv Belgeleri Üzerinden

Büyükada ve Kınalıada

Rum Yetimhaneleri:

Arka Plan Okumaları

Oya Şenyurt

95

Derya Dental Estetik Kliniği

İpek Baycan Magriso

98

Modernist Fonksiyonalizm

ve Sembolizm Arasında…

Santa Creu i Sant Pau Hastanesi,

Barselona

Ümran Topçu

106

Gecekondu Sorununun

Meslek Dergilerine Yansıması:

Mimarlık ve Arkitekt

Örneği (1950-1970)

Metin Berk Süer