6

Özgüven Toplumunda Mimarlık

ya da Tam Tersi Psişik Haller Üzerine

Uğur Tanyeli

36

Bir Restorasyon İkonu Olarak

Guggenheim Müzesi

Ebru Omay Polat

42

Russell Jones

Londra’da Güncel Konut Tasarımı

52

TEMA: “Uzaktan” Öğretim:

Çevrimiçi İmkanlar, Sınırlar, Sorunlar [1]


Söyleşiler:

Turan Altıntaş, Heves Beşeli, Hümeyra Birol, Esin Boyacıoğlu, Erdem Ceylan, Devrim Çimen, Deniz Dokgöz, Özgür Ediz, Gürbey Hiz


Cam Cama Öğretimin Dayanılmaz Yalnızlığı

İpek Akpınar, Ece Güleç


Çevrimiçi Mimarlık Eğitimi Deneyimi:

Zeminsiz ve Bedensiz Bir Performans

Yuvacan Atmaca


Çevrimiçi Stüdyo Ortamında

Öğrenme Motivasyonu için Bir Deneme

Semra Aydınlı, Burcu Beşlioğlu, Ezgi Aydoğan Tekcan


Çevrimiçi Stüdyolar:

Dikenli Bir Gül Bahçesinden Notlar

Ayşen Ciravoğlu


Çevrimiçi Seyir Defterinden Notlar

Ela Çil


Çıkış Ne Tarafta?

Emre Demirtaş


Taşıma Kampüs:

Uzaktan Eğitimle Gelenler

Namık Erkal


Mimarlık Eğitimi İçinde

Uzaktan Mimarlık Öğretimi

Neşe Gurallar


92

Marià Castelló Architecture

Formentera Adası’nda Mimarlık

98

Değişen Çalışma Mekanına İlişkin Sorular:

Uzaktan Çalışanın İşi Eve Getirmeme İhtimali

Nihal Evirgen

104

Mies Yapısına Chipperfield Müdahalesi:

Yeni “Neue Nationalgalerie”

107

Balyanlar:

Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi

Büke Uras, N. Müge Cengizkan, Paolo Girardelli