8

Covid-19 Pandemisi:

Değişmek, Ama Geleceği

Öngör(eme)mek Üzerine...

Uğur Tanyeli

36

Boşluğa Asılmış Bir Prizma:

Troya Müzesi

Pınar Gökbayrak

42

Michael Sorkin, Bir Kardeş Gibi...

Suha Özkan

48

Ruetemple, Moskova

56

TEMA: Kanayan Yaramız

Yeni Milli Mimarimiz:

Ne O Osman Ne O Selçuk


Osmanlı ile Özdeşleşmek:

Altüst Olan Roller

Uğur Tanyeli


Mevcut İktidarın Mimarlık Alanındaki

Selçuklu-Osmanlı Dayatması

Ne Tür Sorunlar Yaratıyor?

İlhan Tekeli


İdeolojik Tarihselcilik Olarak

“Osmanlı-Selçuklu”:

Bir Araştırma İzleği Önerisi

Bülent Batuman


Kültür, Tarih ve Mimarlık

Jale Nejdet Erzen


Neoliberal Kentlerin

Neo-Osmanlı Görkemi

Aysim Türkmen


Salon Estetiği Bağlamında

Osmanlı Canlandırmacılığı

Esra Bici Nasır


Tarihselciliğin

Merkezine Seyahat

Namık Erkal


NeO_Selçuk Ne-OOsman,

Korona Kapın Nerede?

Aydan Balamir

90 ANMA: Şevki Pekin'i de Yitirdik

(1946-2020)

Hasan Çalışlar, Neslihan Dostoğlu, Burçak Pekin,

Ömer Pekin, Nuray Saatçioğlu Uygur,

Walter Stelzhammer, Ayşe Şentürer, Zehra Uçar,

Şebnem Yücel

102

Dedemin Hamamı

Murat Çağlayan

106

Mimarlıkta Rütbeli Bir Gizem:

“Tesir”

Pınar Koç, Uğur Tuztaşı