6

Kısa Çöp Tarihi

ve Dünyanın Entelektüel Değişimi

Uğur Tanyeli

42

Anma: Robert Venturi

(1925-2018)

44

Kolektivitenin Peşinde:

ENOTA

Ljubljana, Slovenya

50

KAVRAM: Toplumsal Cinsiyet

ve Tasarım: Kadın

Dosya Editörü: Işıl Çokuğraş


 

Türkiye’de Kamusal Alandaki

Kadın Figürünün Değişimi:

Olaylar, Aktörler, Mecralar

Emine Görgül

 

Türkiye’de Kadın Mimar

Olmak Ne Anlama Gelir?

Narin Temel

 

Mimarlık Jürilerinde Dil

Çağda Türkmen

 

Feminist Mekansal

Pratikler ve Üç Konuk

Yağmur Yıldırım

 

Mekansal Açmazlar:

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin

Duaçınarı Mahallesi’ndeki

Mekansal Karşılıkları

Yasemin Demirci

 

Kentte Yürümek:

Feminist Perspektifler

Canan Erten

 

Bir Üretim Pratiği Olarak Örgü:

Feminist Aktivizm ve Güncel Sanat

Nilüfer Karanfil-Büyükyıldırım

82

Güneydoğu Asya’da

Tasarım Tırmanıyor:

Stu/D/O Architects

Bangkok, Tayland

92

Vernaküler Mimarlık

Söylemlerinde Özcülük:

Yanıt Bekleyen Sorular

Aslı Paköz

98

Grafik Tasarım Eğitimi Bağlamında

Arredamento’yu Yeniden Tasarlamak

Ebru Aytoğ, Umut Südüak

106

“Akışkan Şehir”:

2018 Bruges Trienali Üzerine

Seda Zafer