6

Doğa Kavrayışının Değişimi ve Estetik Üretim:

Dünyada Kendine Bir Yer Bulmanın Barışçı ve Mücadeleci Formları

Uğur Tanyeli

42

Yılmaz Zenger

(1933-2018)

Pelin Derviş

44

NUA arquitectures

Tarragona’da Üç Yapı

52

PROFİL: Bruno Taut’u Hatırlamak


Dosya Editörü: T. Elvan Altan

Anılarda Bruno Taut

Ömer H. Gülsen


Bruno Taut’tan Türk Evi, Sinan ve Ankara Üzerine:

Türkiye’deki Bir Söyleşisinden Temalar

Giorgio Gasco


Almanya’dan Japonya’ya ve Türkiye’ye:

1933’ten 1938’e Modernite, Yerellik ve Taut’a İlişkin Uluslarötesi Detaylar

Burak Erdim


Kadın Üzerinden Modern Konut ve Bruno Taut

Esin Boyacıoğlu


Bruno Taut’un Kuramsal Üretimi:

Farklı Bir Modernist Vizyon

Paola Ardizzola

78

Nora Camisi ve Toplum Merkezi, Ajman

Emre Arolat Mimarlık

82

Efsanevi Eşik 1968

Afişlerde…


68: Elli Yıllık Masal

Haydar Karabey


1968 Paris Atelier Populaire Afişleri

Sadık Karamustafa


68 Afişleri: Paris, İstanbul, Ankara

Yılmaz Aysan


94

Ergün Mimarlık:

İki Farklı Ölçek, İki İş

102 

Cappadox 2018: Sessizliğin Uğultusu

Zafer Aracagök

106

Bilinmeyen Katalonya:

Casa Bloc, Barselona

Ümran Topçu