6

Tarih Nedir, Tarihsellik Nedir, Tarih(imiz)e Sahip Çıkmak Nedir,

Tarihyazım Paranoyası Nedir?

Uğur Tanyeli

46

Mimar Merkezli Bir Anlatı:

SALT Galata’da İşveren Sergisi

Erhan Berat Fındıklı

54

Modernizm ve Akdeniz Kültürü:

Bir Ders

Burcu Kütükçüoğlu

62

FORM / Kouichi Kimura Architects

Kusatsu, Japonya

78

DOSYA: Sovyet Devrimi’nin Ardından

Sanat, Tasarım ve Mimarlık

Ekim Devrimi ve Tasarım

Dilek Bektaş


Sert Yıkım

Sinan Niyazioğlu

 

Rasyonel Olamayacak Kadar Rasyonel: Sovyet Mimarlığı

Özgün Yücetürk

 

Erken Sovyet Mimarlığı

Zeycan Önder


102

Lund Hagem Architects, Norveç

112

Baysal-Birsel:

Yeşilköy Konut Sitesi

A. İrem Mollaahmetoğlu Falay, K. Ferhan Yürekli

120

Schusev Devlet Mimarlık Müzesi’nde

“Harabe”, Moskova

124

Tasarım Dünyası ve “Upcycling”

Pınar Gökbayrak