6

Nasıl Düşünür, Nasıl Tasarlar,

Nasıl İnşa Ederiz?

Uğur Tanyeli

49

SALT Galata’da Derginin Sergisi:

“300 Sayı / 27 Yıl / 1 Dergi / Arredamento (Dekorasyon+Mimarlık)”

Arredamento Mimarlık Dergisinin Bir İkonastasis olarak İnşası ve Sergilenmesi

Erhan Berat Fındıklı 


Arredamento Mimarlık Sadece bir Dergi midir?

Esra Aliçavuşoğlu 

54

Josep Ferrando | Architecture

65

Justin McGuirk ile Söyleşi

Korku ve Aşk: Tasarımcıların Karmaşık Dünyaya Tepkileri

Can Altay 

70

DOSYA: Mimar ve Müşterisi, İşvereni, Velinimeti…

Öteki Mimarlıklar

Belkıs Uluoğlu


Müşteriye…

Sezer Bahtiyar


 İktidarın Mimar-Öznesinden Devrimci Siyasi-Özneye:

Yaratıcılık Miti, Burjuva İdeolojisi ve Devlet Aygıtları

- Kısa Değinmeler…

Güven Arif Sargın

81

Slash Architects:

Kolektivitenin ardında

90

MAD Architects

Pekin, Los Angeles ve New York

98

NEXT architects

Amsterdam’dan Pekin’e Köprü Kurmak...

106

Apiacás Arquitetos

São Paulo’da Üç Yapı

116

Etkin Bir Aktör Olarak Pedagoji:

Başka Bir Mimarlık Eğitimi Mümkün Mü?

Pelin Tan