6

Gösteri Toplumu, Türkiye ve Debord’a Bir Revizyon Önerisi

Uğur Tanyeli

38

Tod Williams Billie Tsien

Architects | Partners, New York

49

Kreatif Mimarlık

66

DOSYA: Mimarlıkta Kavgalar, Çatışmalar, İhtilaflar…

"Kayıkçı Kavgası"

 Feride Çiçekoğlu

"Sermaye ve/veya Sermayesiz Mimarlık: Kavgalar, Çatışmalar, Karşıtlaşmalar, Polemikler, Tartışmalar Üzerine Ekonomi-Politik Bir Okuma"

 Güven Arif Sargın

"Sorunlu İlişkinin Ardından: Türkiye'de Modernist Mimarlık ve Geçmş"

 Günkut Akın

"Katılmayanların Kazandığı Yararsız Kavgalar... İşe Yaramayan Kavgalar... Yapılamayan Kavgalar..."

Ferhan Yürekli

"Çağdaş Mimarlığın İdeoloji Ajandası: Mimari Özneler, Mimari Şeyler Üzerine"

 Serdar Erişen

"Genç Bir Kadının Başladığı Gibi Biten Mimarlık Kariyeri: Sophie Hayden"

Işıl Çokuğraş

"Formalizm ve Realizm Arasındaki Uyuşmazlık ve Çatışma"

Can Onaner

96

Söylemsel Zapturapt:

Kamusal Mekan eli (/dili) ile Kentsel Kültürü Ehlileştirmek 

İnci Basa

102

Brexit, Londra, İstanbul…

Haydar Karabey

104

Söyleşi:Joni Steiner

Eser Epözdemir

110

Pekin’de Bir Ev, reMIX Studio

116

Refik Halid Karay’ın Kaleminden Ankara

Önder Şenyapılı

123

Derin Design 2016 Koleksiyonu:

“Tasarım aklı görünür kılmaktır.”

Derin Sarıyer