Satış Sözleşmesi

Alışveriş Koşulları

  1. 18 yaşından küçük kişiler www.binatdanismanlik.com sitesinden alışveriş yapamaz.
  2. www.binatdanismanlik.com sitesinden kredi kartı (Visa, MasterCard) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Siparişin verildiği tarih, sistemimizin kredi kartından tahsilatı yaptığı veya banka hesaplarımıza sipariş havalelerinin girdiği tarih olarak alınır. Siparişin teslimat süreci bu tarihten itibaren 3 gündür.
  3. www.binatdanismanlik.com siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliye ve fatura eşliğinde teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiştir. KDV oranları dergiler için %1′dir.
  4. Sipariş esnasında fatura, teslimat, iletişim bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz, özellikle elektronik posta ve telefon numaranızı kontrol ediniz.
  5. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şartlarına maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Temin Süresi

Siparişlerinizin temin süresi 3 işgünüdür. Cumartesi, pazar, resmi dini ve milli bayramlar işgünü olarak kabul edilmemektedir. Temin süresi ile ilgili sorularınızı abone@binatdanismanlik.com adresine elektronik posta olarak göndermeniz gerekmektedir.