Bülent Erkmen, Esen Karol, Uğur Tanyeli

Tarih: 14.05.2021

Mimarlık 15. yüzyılın son yıllarından bu yana sadece kendi inşai varlığıyla görünürlük kazanmıyor. Mimarlığın önce kitapla başlayan, oradan dergiye uzanan ve onyıllardır da web ortamında gerçekleşen en geniş anlamıyla medyatik “suretleri” var. Bu söyleşi mimarlığın o medyatik suretlerini tartışmaya yönelik. Victor Hugo daha 19. yüzyılın ilk yarısında bile bu suretlerin devrimci bir rol oynadığını farketmişti. Ünlü romanı “Notre-Dame de Paris”nin konuya ilişkin bölümünde kitabın mimarlığı öldürdüğünü ileri sürüyordu. Ona göre, basılı kitap -en genelde medyatik suret- taştan kitabın ölümü demekti. Bugün böyle bir ölümden tabii ki söz etmiyoruz. Daha önemlisi, tasarımın bu iki farklı cisimleşmesinin çok sıkı biçimde bağlantılı olduğundan kuşku duymuyoruz artık. Ne taştan kitap kağıt ya da dijital kitaptan özerk varlık kazanıp yalnızca kendi sözünü söyleyebiliyor, ne de ikinciler birinciden bağımsız biçimlenebiliyor. Kuşkusuz, biri diğerinin emrine girmiyor. Bazen çatışarak kavgalı, bazen birbirlerini destekleyerek ve eklemlenerek barışçı ilişkiler kuruyorlar. Her iki halde de verimli düşünme ve tasarlama imkanları doğuyor. Ve bu imkan yalnızca mimarlık ve grafik tasarım için değil, tüm sanatsal ve tasarımsal pratikler için geçerli.

Bülent Erkmen, Esen Karol ve Uğur Tanyeli'nin katılımıyla gerçekleşen "Mimarlığın 'Suret'ini Tasarlamak" başlıklı toplantının kaydını izlemek veya podcast olarak dinlemek için:

YouTube:


Spotify: https://open.spotify.com/episo...

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/...

Google Podcast: https://podcasts.google.com/fe...