Bülent Tanju, Belkıs Uluoğlu, Uğur Tanyeli

Tarih: 14.10.2021

Yaklaşık yarım yüzyıldır mimarlığın siyasallığından söz ediliyor. Bununla kastedilen hiç kuşkusuz mimarlığın gündelik dildeki popüler anlamıyla siyasal bir pratik olduğu değil. Mimarlığın uzanımları sadece inşai ve mekansal olmayan iktidarlar ve hegemonyalar kurma imkanı varettiğini biliyoruz. Mimarlık alanının hem içinde hem de dışında aslen mimari nitelikte olmadığı sanılan tahakküm rejimleri kurulabiliyor. Bunun anlamı, tüm iktidar yapılarına olduğu gibi mimarlığın da bildik yaklaşım ve alışkanlıklarına direnilebileceği ve daha önemlisi, mimarlık aracılığıyla başka epistemik iktidarlara da direnilebileceğidir. Dolayısıyla, mimarlığın artık bir muhalefet etme pratiği kimliğini taşıdığı aşikar. Elde mevcut olandan başka fiziksel ve toplumsal dünyaların mümkün olduğunu göstermeyen bir mimarlık bugün yok hükmündedir. Mimarlığa tabii ki muhtacız, ama onun giderek fosilleşmiş düşünsel, tasarımsal ve inşai pratiklerini eleştirmek ve hatta yıkmak zorundayız. Mimarlıkta aslolan, her anlamda iktidarlara yönelik muhalefettir. Farklı bir dünyaya doğru değişim ancak muhalefetle mümkündür.

Bülent Tanju, Belkıs Uluoğlu ve Uğur Tanyeli’nin katılımıyla gerçekleşen “Mimarlıkta ve Mimarlıkla Muhalefet” başlıklı söyleşinin video ve podcast kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz:

Youtube:

Spotify: https://open.spotify.com/episo...

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/...

Google Podcast: https://podcasts.google.com/fe...