Buşra Al, Kutlu Bal, Hakan Evkaya, Murat Sönmez

Tarih: 14.12.2021

Dijital mecralar ile sosyal medyanın sahaya girişi, basılı medyanın icadı kadar geniş ölçekli bir dönüşüme yol açma iddiasını taşıyordu. Önceki yüzyılda sergiler, sözlü tartışmalar ve süreli yayınlar mimarlığı toplumla buluşturan başlıca araçlarken 2000’lerin başlarında sosyal medyanın doğuşuyla birlikte diğer pek çok alanda olduğu gibi mimarlıkta da mesleki üretim pratiği, hiç olmadığı kadar geniş kitlelere ulaştı. Analog mecralar bütünüyle terk edilmediyse de yeni medyanın erişilebilir bilgiyi özgürce üretip tüketmeye imkan veren ortamı, kaçınılmaz olarak mimarlık bilgisinin kamusallaştırma ve tartışma zeminini ciddi bir değişime uğrattı. Ne var ki bu ortamın sunduğu içeriksel güncellik, görünürlük eşitliği ve ifade özgürlüğü paradoksal bir biçimde içeriksizleşmeyi, iletişim ve temsil krizlerini de beraberinde getirdi. Sosyal medya, demokratik bir ortam yaratma vaadine karşın sıklıkla, derinlemesine eleştirilere fırsat vermeyen bir polemik aracına; mimarlığın nesneleri kadar, çokkatmanlı düşünsel süreçlerinin de iki boyuta indirgendiği bir pazarlama alanına dönüştü. Dolayısıyla yeni kamusallıkların üretimi bağlamında bugün artık, sosyal medyayla açılan kapılar kadar kapananları da konuşmak gerekiyor.

Buşra Al, Kutlu Bal, Hakan Evkaya ve Murat Sönmez’in katılımıyla gerçekleşen “Mimarlığın Kamusallığı ve Sosyal Medya” başlıklı söyleşinin video ve podcast kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz:

Youtube:

Spotify:https://open.spotify.com/episo...

Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/us/...

Google Podcast:https://podcasts.google.com/fe...